více

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Společnost HULMAN-kovošrot s.r.o. 
je již od roku 2007 
oprávněným subjektem k převzetí a zpracování autovraků. 

Likvidace autovraků   Likvidace autovraků   Likvidace autovraků   IMG_02112   IMG_02152Autovraky se řadí mezi nebezpečné odpady a mohou být předány pouze oprávněné osobě, která má k této činnosti rozhodnutí schválené příslušným Krajským úřadem. V případě potřeby majitele vozidla vyřadit vozidlo z evidence je povinností majitele vozidla odevzdat autovrak oprávněné osobě, která je oprávněným provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.Aktuální cena při dodání na naši provozovnu za kompletní autovrak je minimálně

2000 Kč 
/ kompletní autovrak  


V případě našeho odvozu je cena 1.700 Kč/ks.

Při dodání nekompletního autovraku je cena 2,00 Kč/kg. V případě našeho odvozu 1,50 Kč/kg.
Potřebné doklady k odevzdání autovraku :


K vystavení „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“ musí vozidlo obsahovat :


Doplňující informaceBLIŽŠÍ INFORMACE K LIKVIDACI AUTOVRAKŮ
tel.: +420 604 59 59 59                           
e-mail: lakatos@hulman-kovosrot.cz