více

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Společnost HULMAN-kovošrot s.r.o. 
je již od roku 2007 
oprávněným subjektem k převzetí a zpracování autovraků. 

      Autovraky se řadí mezi nebezpečné odpady a mohou být předány pouze oprávněné osobě, která má k této činnosti rozhodnutí schválené příslušným Krajským úřadem. V případě potřeby majitele vozidla vyřadit vozidlo z evidence je povinností majitele vozidla odevzdat autovrak oprávněné osobě, která je oprávněným provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.


Potřebné doklady k odevzdání autovraku :K vystavení „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“ musí vozidlo obsahovat :Doplňující informace
BLIŽŠÍ INFORMACE K LIKVIDACI AUTOVRAKŮ
tel.: +420 604 59 59 59                           
e-mail: lakatos@hulman-kovosrot.cz